ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Создание селекционной группы верблюдов казахский бактриан с живой массой 500-550 кг, с удоем 800-1000 кг

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Мусаев З.М.
Work head: Батыршанова Т.
: Каз.науч.-исслед.технол.ин-т овцеводства
Инвентарлық номер: 0294РК00043
Тіркелген номер: 0194РК00546
негізгі сөздер: верблюды, казахский бактриан, селекция