ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Разработка теоретических основ создания шерстных коз в зоне юга и юго-востока Казахстана с настригом шерсти 1,2-1,6 кг

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Саудабаев С.Б.
Work head: Арынгазиев С.
: Каз.науч.-исслед.технол.ин-т овцеводства
Инвентарлық номер: 0294РК00026
Тіркелген номер: 0194РК00545
негізгі сөздер: козы, шерстные, создание, зоны, юг, юго-восток, козоводство