ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Эффективность эндолимфатического введения антибактериальных препаратов при деструктивном туберкулезе легких

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Марданов С.К.
Work head: Смаилова Г.А.
: Каз.н.-и.ин-т туберкулеза
Инвентарлық номер: 0294РК00005
Тіркелген номер: 01900004944
негізгі сөздер: туберкулез легких, деструктивный, терапия, эндолимфатический, антибактериальный, лекарственные