Қазақстандық ғылыми баспалар / М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің «Механика және технология

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің «Механика және технология» ғылыми журналы механика және технологияның заманауи мәселелерінің кең спектрі бойынша өзекті теориялық және эксперименталды жұмыстарды жариялайтын, отандық, сонымен қатар шетелдік ғылыми қауымдастықта мойындалған танымал ғылыми-техникалық журнал болуға ұмтылып келеді.

ISSN: 2308-9865, мерзімділігі: жылына 4 рет.

Бас редактор, техника ғылымдарының докторы, М.Х.Дулати атындағы РМК «Құрылыс материалдары және конструкция» кафедрасының профессор міндетін атқарушы Бекбасаров Исабай Исакұлы.

Тақырыптық бағыттылығы: қатты дененің механикасы, сусымалы заттар, топырақ, сұйықтықтар, заттардың газдық күйі; тағамтану, тоқыма өндірісі, жеңіл өнеркәсіп, көлік, құрылыс, машина құрастыру, химиялық өндіріс, экология, мелиорациялау, ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыздандыру саласындағы технология; ғылым жетістіктері туралы, мерейтойлық ақпарат және жарнамалық ақпарат.

«Механика және технология» ғылыми журналдарының мақсаттары болып табылады:

 • Отандық және шетелдік ғалымдардың, мамандардың, магистранттардың және докторанттардың өзекті ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін жариялау;
 • Халықаралық дәйек сөз базасының және импак-факторының мойындауын алу;
 • Университеттің ғылыми жетістіктерін насихаттау және жарнамалау;
 • Авторлар мен мерейтой иелерінің ғылыми қызметін баяндау және құттықтаулар орналастыру;

«Механика және технология» ғылыми журналында жариялау үшін төмендегі бағыттарға сәйкес келетін мақалалар қабылданады:

 • қатты дененің механикасы, сусымалы заттар, топырақ, сұйықтықтар, заттардың газдық күйі; технологии в сфере продуктов питания;
 • текстиль өндірісінің технологиялары;
 • жеңіл өнеркәсіп өндірісінің технологиялары;
 • көліктік технологиялары;
 • құрылыс материалдары және құрылыс өндірісі технологиялары;
 • геотехнические технологии геотехникалық технологиялары;
 • машина құрастыру технологиялары;
 • химиялық технологиялары;
 • экологиялық технологиялары;
 • мелиорациялау және жер суару технологиялары;
 • ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыздандыру технологиялары.

Журналда жариялау үшін рәсімделуі МЕМСТ 7.5-98 талаптарына сәйкес келетін «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдарын басылымдық рәсімделуі» мақалалар қабылданады. Сонымен қатар мақалалардың библиографиялық тізімі МЕМСТ 7.1-2003 талаптарына сәйкес келу қажет «Библиографиялық жазба. Библиографиялық баяндама. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері».

Журналда жариялану үшін жіберілген мақалаларда төмендегідей элементтер болу қажет:

 • ӘОК индексі;
 • Мақала авторының аты-жөні, тегі;
 • Жұмыс орны (ЖОО атауы, мекеме, қала, мемлекет);
 • Мақаланың атауы;
 • Аңдатпа;
 • Негізгі сөздер;
 • Негізгі мәтін;
 • Әдебиеттер тізімі;
 • Түйіндеме.

Ғылыми мақалаға тіркелінеді:

 • Автор туралы мәлімет (Аты-жөні, тегі., ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, байланыс телефондары және электронды почта мекен-жайы);
 • Мақаланың тақырыбына сәйкес немесе жақын салада зерттеу жүргізіп жүрген маманмен жазылған мақалаға рецензия.

Жазылу шарттары: Журналға жазылу «Қазпочта» АҚ барлық бөлімшелерінде жүзеге асырылады, жазылу индексі – 74714.
Контакт: 080000, Тараз қ, Төле би к, 60, телефон: +7 7262 45-35-10, факс: +7 7262 43-24-02, E-mail: bekbasarov.isabai@mail.ru.

4943