КіруТіркелуЖоба туралы ФорумFAQБайланыс
  
Ұлттық ғылыми порталға қош келдіңіздер!
Бұл жерде қазақстандық ғылымның
жағдайы мен оның соңғы оқиғалары туралы ақпараттар ұсынылған.
Ғылыми қамтымды экономика құру – ең алдымен Қазақстан ғылымының әлеуетін арттыру. Бұл бағыт бойынша венчурлік қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен инновацияларды қолдау, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру жөніндегі заңнаманы жетілдірген жөн.
EXPO-2017
"Бұл біздің еліміз үшін жаңа энергетикалық және «жасыл» технологиялар алудың ұлы мүмкіндігі..."
Н.Ә. Назарбаев
Әлемдік ақпараттық ресурстарға шығу мүмкіндігі:
Thomson Reuters, Elsevier, Science
eLIBRARY.RU және басқалары.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы
"Біздің жастарымыздың оқуы, жаңа білімдерді меңгеруі, ең соңғы дағдыларды игеріп,
білім мен технологияларды күнделікті өмірде іскерлікпен және тиімді қолдануы қажет".
Н.Ә. Назарбаев
– Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағ­дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгер­туге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.
 
Видео заседаний и интервью председателей ННС
Қазақстанның
интерактивті картасы

В издательстве «Кереку» ПГУ им. С. Торайгырова ежеквартально издаются следующие научные журналы: «Наука и техника Казахстана», «Краеведение» и «Вестник ПГУ». Последний научный журнал издается по семи следующим сериям:

- гуманитарная;
- педагогическая;
- филологическая;
- химико-биологическая;
- физико-математическая;
- энергетическая;
- экономическая.

Научный журнал «Вестник ПГУ» издается с 1997 года. До 2001 года был известен под названием «Ученые записки ПГУ». Основной тематической направленностью является освещение результатов научных исследований.

Тираж издаваемых научных журналов в среднем составляет около трехсот экземпляров одного номера и серии.

Редакционные коллегии журналов «Вестник ПГУ» представлены кандидатами и докторами наук, академиками и профессорами. Активное участие в подготовке к изданию научного журнала «Вестник ПГУ» принимают отечественные и зарубежные ученые из таких стран как Кыргызстан, Российская Федерация, США, Пакистан, Украина, Белоруссия, Германия, Израиль, Польша, Узбекистан.

Сборники журнала «Вестник ПГУ» ежегодно рассылаются в научные библиотеки, университеты и Книжную палату Республики Казахстан.

Общий объем статьи, включая аннотацию, литературу, таблицы и рисунки, не должен превышать восемь-десять страниц. Научная статья должна сопровождаться рецензией доктора или кандидата наук для авторов, не имеющих ученой степени. Для статей, публикуемых в журнале «Вестник ПГУ» химико-биологической серии, требуется экспертное заключение.

Ссылка на страницу журнала: psu.kz

2966
 
 
050026, Алматы, ул. Богенбай батыра, 221
Тел: 8 (727) 378 0509
E-mail: dir@inti.kz
      Все права защищены
©ННП 2013 - 2019