Қазақстандық ғылыми баспалар / Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті


Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2008 бастап «Көкшетау мемлекеттік университетінің Жаршысы» ғылыми журналының филологиялық сериясын шығарады.

Аталған басылымда лингвистикалық, әдебиеттану ғылымы және әдіснамалық мәселелерінің кең спектрін қарастырады, сонымен қатар Ресейдің, Болгарияның, Өзбекстанның, Украинаның және де басқа мемлекеттердің филологтардың кең халықаралық ғылыми байланыстарының бейнеленеді.

Журналдың бөлімдері:
1. Тіл білімінің мәселелері
2. Тіл білімін салыстыру
3. Әдебиеттану және фальклортану
4. Тіл мен әдебиетті үйретудің әдісі
5. Шолулар, сын-пікірлер мен кітапнама

ҚР білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті алқасының шешімінің негізінде «Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті Жаршысының филологиялық сериясы» № 1082 ғылыми журналы 2012 жылдың 10 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ғылыми қызметінің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынған баспаларының тізіміне енгізілді.


Басылымның мерзімділігі жылына 2 рет.

Журналдың беттеріне сілтеме: kgu.kz

6141