КіруТіркелуЖоба туралы ФорумFAQБайланыс
  
Ұлттық ғылыми порталға қош келдіңіздер!
Бұл жерде қазақстандық ғылымның
жағдайы мен оның соңғы оқиғалары туралы ақпараттар ұсынылған.
Ғылыми қамтымды экономика құру – ең алдымен Қазақстан ғылымының әлеуетін арттыру. Бұл бағыт бойынша венчурлік қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен инновацияларды қолдау, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру жөніндегі заңнаманы жетілдірген жөн.
EXPO-2017
"Бұл біздің еліміз үшін жаңа энергетикалық және «жасыл» технологиялар алудың ұлы мүмкіндігі..."
Н.Ә. Назарбаев
Әлемдік ақпараттық ресурстарға шығу мүмкіндігі:
Thomson Reuters, Elsevier, Science
eLIBRARY.RU және басқалары.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы
"Біздің жастарымыздың оқуы, жаңа білімдерді меңгеруі, ең соңғы дағдыларды игеріп,
білім мен технологияларды күнделікті өмірде іскерлікпен және тиімді қолдануы қажет".
Н.Ә. Назарбаев
– Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағ­дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгер­туге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.
 
Видео заседаний и интервью председателей ННС
Қазақстанның
интерактивті картасы
Қазақстандық ғылыми баспалар / «Вестник Академии педагогических наук»

Периодический научно-практический журнал «Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана» публикует работы экспериментального, теоретического и учебно-методического направления по различным отраслям педагогической науки. На страницах журнала обсуждаются вопросы теории, практики и истории педагогической науки в мире и в Казахстане, освещаются концепции образования, вопросы воспитания, формирования и развития личности.

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендуемых ККАСОН МОН РК для публикации основных результатов по педагогическим наукам.

Авторами материалов, размещенных в журнале, являются специалисты-практики, магистранты, докторанты, кандидаты и доктора наук Казахстана, России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и других стран. Журнал публикует материалы на казахском и русском языках и краткую аннотацию на трех языках. Все материалы проходят внутреннее рецензирование членами редакционной коллегии (или через рецензирование внешними специалистами). Членами редколлегии являются известные ученые Казахстана, России, Украины, Белоруссии и Кыргызстана.

Журнал зарегистрирован в качестве самостоятельного средства массовой информации Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстана (свидетельство о перерегистрации № 13303-Ж от 24.01.2013 г.). Учредителем журнала является Общественное объединение «Академия Педагогических Наук». Периодичность издания журнала – шесть раз в год.

Журналу присвоен международный индекс ISSN 2070 - 4046.

Адрес редакции журнала: 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 85, офис 10,
8 727 261-08-81, e-mail: v.apnk@mail.ru, сайт www.bulletin-kaps.kz
Главный редактор журнала – Кусаинов Аскарбек Кабыкенович.


3351
 
 
050026, Алматы, ул. Богенбай батыра, 221
Тел: 8 (727) 378 0509
E-mail: dir@inti.kz
      Все права защищены
©ННП 2013 - 2019