ҰҒТАО өзге жобалары

Бірыңғай Электронды кітапхана - әркелкі электронды құжаттарды жинаудың және сақтаудың кешенді ақпараттық жүйесі....
   
«Қазақстан ғылымының жаңалықтары» ғылыми-техникалық жинағы – ҚР ЖАК ұсынған ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген (индекс-75776), жазылым бойынша Қазақстанда және ТМД мемлекеттерінде таралатын республикалық мерзімді басылым болып табылады. Жинақ 1989 жылдан бастап жылына 4 рет басылып шығарылады. Құрылтайшысы және баспашысы «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы»АҚ болып табылады.