ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Восстановление наплавкой зубчатых деталей вращающих механизмов

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Данилов В.А.
Work head: Боченин В.И.
: Караганд.политехн.ин-т
Инвентарлық номер: 0294РК00086
Тіркелген номер: 0194РК00083
негізгі сөздер: зубья, детали, вращающиеся, механизмы, восстановление, наплавка