ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Разработка и внедрение импульсных процессов и машин для изготовления литейных форм

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Исагулов А.З.
Work head: Кузембаев С.Б.
: Караганд.политехн.ин-т
Инвентарлық номер: 0294РК00052
Тіркелген номер: 0194РК00064
негізгі сөздер: литье, формы, процессы, машины