ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Изучение новых средств для терапии и профилактики нарушений сердечного ритма в эксперименте

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Абдикалиев Н.А.
Work head: Поминова Н.М.
: Каз.н.-и.ин-т кардиологии
Инвентарлық номер: 0294РК00008
Тіркелген номер: 01910002903
негізгі сөздер: сердечный ритм, терапия, профилактика, эксперимент