ҒТА ұлттық қоры / ҒЗЖ туралы есептер

Разработка эффективных дифференцированных подходов к лечению нарушений ритма сердца

Жетекшінің аты-жөні, тегі: Туленов М.Т.
Work head: Кошумбаева К.М.
: Каз.н.-и.ин-т кардиологии
Инвентарлық номер: 0294РК00007
Тіркелген номер: 01890003715
негізгі сөздер: сердце, ритм, аритмии, лечение, профилактика