Инфографика

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын жобалар мен бағдарламаларды, оларды орындау туралы есептерді, Қазақстан Республикасында қорғалған диссертацияларды мемлекеттік есепке алу